Skip to main content

European Mobility Week 2022

Press Release 29 JULY 2022:

Annexes 1 2_ Implementation Disbursement Schedules EMW 2022Annexes 1 2_ Implementation Disbursement Schedules EMW 2022-Mobilità 2022

 

Wara s-suċċessi tal-edizzjonijiet tas-snin passati, Transport Malta, b’konġunzjoni mal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, qiegħda terġa’ tniedi kompetizzjonijiet annwali bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità 2022. It-tema tal-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità ta’ din is-sena hija ‘Konnessjonijiet Ahjar’ u s-slogan maghzul huwa ‘Mix & Move’.

Il-Kompetizzjoni tal-Miżuri Permanenti għall-Mobilità Sostenibbli hija miftuħa għall-Kunsilli Lokali kollha fejn jistgħu jissottomettu l-proposti tagħhom. B’kollox, se jingħataw 3 għotjiet. Il-Kunsill Lokali rebbieħ se jingħata €50,000 filwaqt li dak li jiġi t-tieni post jingħata €30,000. Dak il-kunsill li jiġi fit-tielet post jingħata €25,000. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard mill-4 ta’ Settembru 2022.

Kompetizzjoni ohra miftuha ghall-Kunsilli Lokali u Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (taħt il-patroċinju tal-Kunsilli Lokali) jistgħu jissottomettu proposti għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti u attivitajiet relatati mat-tema, li ser jittellgħu fis-16 u t-22 ta’ Settembru 2021. L-għotja għal dawn l-attivitajiet tvarja bejn €1,500 u €2,500, skont il-kategorija rispettiva. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard mill-4 ta’ Settembru 2022.

Sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar dawn il-grants se jsiru online fit-3 u fit-8 ta’ Awwissu, it-tnejn li huma fil-11am.

Għal aktar informazzjoni, tistgħu tidħlu f’din il-link:
Competition Manual Permanent Measures EMW 2022
Competition Manual Small Events and Activities EMW 2022
Application Form Permanent Sustainable Mobility Measures EMW 2022
Application Form Small Events and Activities EMW 2022
Annexes 1 2_ Implementation Disbursement Schedules EMW 2022
 


 

 

European Mobility Week 2022

Following the success of previous editions, Transport Malta, in conjunction with the Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects is once again launching annual competitions as part of the European Mobility Week 2022. This year’s European Mobility Week theme is Better Connections followed by the year’s slogan, Mix & Move. The Permanent Sustainable Mobility Measures Competition is open to all Local Councils, to which they may submit their proposals. In total, 3 grants will be awarded. The winning Local Council will be awarded a grant of €50,000 whereas the 1st runner-up will be awarded a grant of €30,000. The 2nd runner-up will be awarded €25,000. Applications are to be submitted by not later than the 4th September 2022.

Another competition open for all Local Councils and Non-Governmental Organisations (under the patronage of Local Councils) may submit proposals for the organisation of theme-related events and activities to be held on the 16th and 22nd September 2021. The grant for these activities varies between €1,500 and €2,500 depending on the respective categories.

Information sessions on this grant will be held online on the 3rd and 8th of August, both at 11am.

For more information, you can access the following links:
Competition Manual Permanent Measures EMW 2022
Competition Manual Small Events and Activities EMW 2022
Application Form Permanent Sustainable Mobility Measures EMW 2022
Application Form Small Events and Activities EMW 2022
Annexes 1 2_ Implementation Disbursement Schedules EMW 2022

 

EMW 2022

 

Share this article